Guia Nens en Dol.

Guia Nens en Dol.

Guia per ajudar als infants a viure el  seu dol. Els continguts de la guia estan fonamentats en el Model IDA (Informació, Decisió i Atenció de necessitats) (Cunill, 2017). En la guia trobaràs informació sobre com comunicar una pèrdua, com gestionar l'espai del tanantori, la cerimoni i l'enterrament així com quines són les necessitats fonamentals dels infants davant la pèrdua.

Dirigida a famílies, mestres, professionals sanitaris i professionals de l'àmbit social. Escrita per la Dra. Mònica Cunill, docent i investigadora de la Universitat de Girona amb més de 20 anys d'experiència en l'acompanyament de famílies en dol.  

Aquesta guia es pot acompanyar del recurs pràctic: Amare. Un material composat per activitats i dinàmiques específiques per acompanyar als infants en  cada moment del  procés de dol.

La guia està escrita en català.

    0,00 €Precio